Jdi na obsah Jdi na menu
 


První vhled - Kritické množství 
V naší civilizaci dochází k novému duchovnímu probuzení, k probuzení způsobenému tím, že kritické množství jedinců prožívá svůj život jako duchovní vývoj, jako cestu, po které nás vedou tajemné shody okolností, zvláštní náhody, koincidence neboli pozoruhodné souvislosti za běžnými událostmi v našich všedních životech.
 
Druhý vhled – Prodloužená přítomnost
Toto poznání představuje vytváření nového, úplnějšího světového názoru, který nahrazuje náš pět set let starý zájem o světské přežití a pohodlí. Zatímco tato technologická předpojatost byla významným historickým krokem lidstva, naše nové chápání životních koincidencí nás otevírá porozumění skutečnému smyslu lidského života na této planetě a opravdové povaze našeho vesmíru.
 
Třetí vhled – Všechno je energie
Dnes si uvědomujeme, že nežijeme v materiálním vesmíru, nýbrž ve světě dynamické energie. Všechno existující je polem posvátné energie, kterou můžeme tušit a vnímat. Navíc, my lidé můžeme přenášet svou energii zaostřováním pozornosti požadovaným směrem („kam jde soustředění, tam jde energie“), čímž ovlivňujeme ostatní energetické systémy a zvyšujeme množství shod v našich životech.  
 
Čtvrtý vhled – Boj o moc
Příliš často jsou lidé odříznutí od většího zdroje životní energie a tak se cítí slabí a nejistí. Abychom energii získali, máme sklony manipulovat druhými, aby nám věnovali pozornost a tím energii. Když se nám daří lidi tímto způsobem ovládat, cítíme se silnější, ale druhé to oslabuje a často nám odporují. Soutěž o lidskou energii je skutečnou příčinou všech konfliktů mezi lidmi.  
 
Pátý vhled – Poselství mystiků 
Nejistota a násilí končí, když zažijeme vnitřní spojení s božskou energií, spojení popisované mystiky všech kultur. Pocit světlosti – živosti a optimizmu - spolu s konstantním pocitem lásky jsou měřítkem tohoto spojení. Máme-li tyto pocity, je naše spojení skutečné. Nemáme-li je, je toto spojení jen předstírané.  
 
Šestý vhled – Překonání vlastní minulosti 
Čím více jsme ve spojení, tím ostřeji si uvědomujeme ztrátu tohoto spojení, obvykle ve stresových situacích. V takových situacích si můžeme všimnout, jakým způsobem okrádáme druhé o energii. Jakmile si tuto manipulaci uvědomíme, stane se naše spojení stálejším a my můžeme objevit naši vlastní životní cestu, své vlastní poslání a způsob, jakým můžeme přispět světu.  
 
Sedmý vhled – Zapojení do proudu
Pochopení našeho individuálního poslání dále posiluje proud záhadných shod okolností, které nás vedou k cíli. Nejdříve hledáme odpovědi na otázky, pak nás sny a intuice vedou k odpovědím, které nám obvykle synchronicky poskytne moudrost druhého člověka.  
 
Osmý vhled – Mezilidská etika 
Výskyt rozhodujících shod okolností v našem životě můžeme zvýšit, budeme-li se snažit povznést každého člověka, s nímž se setkáme. Ve svých osobních nebo romantických vztazích si však musíme dávat pozor, abychom neztratili své vnitřní spojení. Snaha o povznesení druhých je zvláště efektivní ve skupinách, kde každý člen může cítit energii všech ostatních. U dětí je to velmi důležité v zájmu jejich bezpečí a růstu. Tím, že vidíme krásu v každé tváři, povznášíme druhé na úroveň jejich nejmoudřejšího já a zvyšujeme tak pravděpodobnost, že od nich uslyšíme synchronické poselství.  
 
Devátý vhled – Vznikající kultura 
Zatímco všichni naplňujeme své duchovní poslání, technické prostředky k přežití budou postupně plně automatizovány a my se budeme moci soustředit na svůj synchronický růst. Budeme dosahovat stále vyšších stavů energie, až se nakonec naše vědomí transformuje do duchovních forem a tato duchovní dimenze existence se spojí s pozemským životem, a tím ukončí koloběh narození a smrti.